Styrearbeid

Styrearbeid

Et element i etablering av en bedrift er å sette sammen et styre. Vi har to filmer fra vårt styreseminar "Verdiskapende styrearbeid". 

Del 1 Verdiskapende styrearbeid

  • Hva betyr verdiskapende styrearbeid, og hva inneholder det
  • Rollefordeling og relasjoner til eiere og daglig leder
  • Viktige elementer i styrets arbeidsform

Del 2 - Styrets hovedoppgaver

  • Styrets involvering i strategi- og forretningsutvikling
  • Styrets ivaretakelse av kontrolloppgaver, herunder internkontroll og risikostyring
  • Støtte til daglig ledelse
  • Styrets egenutvikling
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00