Innbetaling Total

Innbetaling Total er en elektronisk tjeneste for rapportering om krediterte transaksjoner, og en videreutvikling av dagens OCR/eGiro løsning. Tjenesten bidrar til å effektivisere bedriftenes økonomiprosesser, og er en åpen løsning som fungerer på tvers av bankene i Norge.

Innbetaling Total bidrar til økt effektivisering av prosesser ved at alle typer innbetalinger kan leveres elektronisk. Med Innbetaling Total kan innbetalinger med og uten kundeidentifikasjon (KID) oppdateres automatisk i kundereskontro inntil 4 ganger daglig.

Tjenesten gir automatisk kontering mot åpne poster i reskontro også for andre typer innbetalinger enn OCR giro (KID). Oppfølging og avstemming av konto blir dermed raskere og enklere. Denne tjenesten er basert på filformatet ISO 20022 XML, og det er meldingen camt 054 som brukes.

Slik kommer du i gang
For å kunne benytte den nye tjenesten må dere inngå avtale med Sparebanken Møre om bruk av Innbetaling total (ISO 20022XML format).

Denne tjenesten er kun mulig å ta i bruk dersom det er tilrettelagt for ISO20022 standard i deres økonomisystem. Hvis programleverandøren allerede er godkjent for tjenesten trenger dere ikke å teste, kun sette opp datakommunikasjon. 

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.