Vi bidrar til at våre kunder innen handel og tjenesteytende næring lykkes

For å være en pådriver for skaperkraft må vi sette oss ekstra godt inn i hverdagen til våre næringslivskunder, akkurat der de holder til. For kunnskap skaper suksesser.

Trenger du en hjelp til finansiering, garantier, forvalting, betalingsformidling eller noe annet? Vi har bygget kompetanse i over 180 år, og skal fortsette å være her for deg, langt inn i fremtiden.

Vi er tilgjengelig akkurat der du holder til

Det er viktig for oss å forstå akkurat hva du holder på med. Slik blir vi den beste sparringspartneren. Vi kan ikke rulle rundt i kajakk, men du kan jo se hva som skjedde da vår rådgiver var med på padletur.

Handel og tjenesteytende.jpg

Gode grunner til å velge oss

  • Tett kontakt med kundene
  • Lokal bransjekunnskap og en god diskusjonspartner
  • Opptatt av å møte kunden på deres arena
  • Rask saksbehandling og korte beslutningsveier. 
Tony - Handel og tjenesteytende 1.jpg

Flere gode grunner til å velge oss

  • En avdeling bestående av medarbeidere med bred kompetanse og bakgrunn
  • Vi deltar på relevante fagseminarer og konferanser for å holde oss oppdatert på trender
  • Vi følger kundene våre gjennom gode og mindre gode tider. 

Viktige og gode produkter for handel og tjenesteytende bransjer

Mer enn en bank

Vår oppgave er å skape et rikere liv. For barn, ungdom, de som skaper arbeidsplasser, bygdefester og byliv. Og vi skal applaudere bærekraftige tiltak og trampeklappe for de gode ideene som setter Nordvestlandet på kartet. Ja, så er vi den største banken her, og driver med "bankting", men den viktigste kapitalen vi forvalter er skaperkraften. Og det er der du kommer inn.

Fortsett å drøm. Fortsett å bygg. Fortsett å inspirere. Vi skal fortsette å bistå med de beste rådene.

Linda Strømmen
Linda Strømmen
Banksjef
Tlf: 98015227 linda.strommen@sbm.no
Tony Flo Våge
Tony Flo Våge
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf: 41637859 tony.vaage@sbm.no
Børge Wiig
Børge Wiig
Finansiell rådgiver
Tlf: 98670611 borge.wiig@sbm.no