Vi bidrar til at våre kunder innen maritim næring lykkes

For å være en pådriver for skaperkraft må vi sette oss ekstra godt inn i hverdagen til våre næringslivskunder, akkurat der de holder til. For kunnskap skaper suksesser.

Trenger du å få finansiert et fartøy? Trenger du gode råd rundt kjøp, salg, valutasikring og betalingsformidling? Vi har bygget kompetanse i over 180 år, og skal fortsette å være her for deg, langt inn i fremtiden.

Vi er tilgjengelig akkurat der du holder til

Det er viktig for oss å forstå akkurat hva du holder på med. Slik blir vi den beste sparringspartneren. Vi kan ikke bygge like fine skip som dere, men du kan jo se hva som skjedde da vår rådgiver var på verftsbesøk.

Hege - propell - maritim.jpg

Gode grunner til å velge oss

  • Tett kontakt med kundene
  • Dyktige rådgivere med god bransjekunnskap
  • En konstruktiv diskusjonspartner, i medgang og motgang
  • Rask saksbehandling og korte beslutningsveier. 
Markus - maritim.jpg

Flere gode grunner til å velge oss

  • Sammen med kunden bidrar vi til utviklingen av et mer bærekraftig samfunn
  • Vi er forutsigbare og har et langsiktig perspektiv som forstår at bransjer er sykliske
  • Vi ønsker å bidra til økt aktivitet her på Nordvestlandet. 

Mer enn en bank

Vår oppgave er å skape et rikere liv. For barn, ungdom, de som skaper arbeidsplasser, bygdefester og byliv. Og vi skal applaudere bærekraftige tiltak og trampeklappe for de gode ideene som setter Nordvestlandet på kartet. Ja, så er vi den største banken her, og driver med "bankting", men den viktigste kapitalen vi forvalter er skaperkraften. Og det er der du kommer inn.

Fortsett å drøm. Fortsett å bygg. Fortsett å inspirere. Vi skal fortsette å bistå med de beste rådene.

Marianne Kvinnesland
Marianne Kvinnesland
Banksjef
Tlf: 95763834 marianne.kvinnesland@sbm.no
Hege Thorvik
Hege Thorvik
Ass. banksjef
Tlf: 41216851 hege.thorvik@sbm.no
Markus Skeide
Markus Skeide
Senior finansiell rådgiver
Tlf: 98873000 markus.skeide@sbm.no