Grønt næringsbygglån:
Lønnsomt for både bedrift og samfunn

Vi ønsker at kundene våre skal ha muligheten til å ta valg som er bra for bedriften og bra for miljøet. Derfor tilbyr vi grønt næringsbygglån til fire ulike formål.

Til nybygg
Til rehabilitering
Til enkelttiltak
Til energieffektive bygg
Energieffektivisering er bra for alle

Energibruken i norske næringsbygg i 2020 utgjorde 36 TWh. Noe av dette var fjernvarme men i stor overvekt elektrisitet. Av det nasjonale elektrisitetsforbruket utgjør energibruk i norske næringsbygg ca. 25%. Det bygges mye nytt, men erfaringen tilsier at godt over 80 % av eksisterende bygningsmasse vil stå også i 2050. 

Valgene som gjøres i dag, i både nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg, vil påvirke klimagassutslipp i hele byggets eller tiltakets levetid.

Her finner du mer informasjon om kriterier for å kvalifisere til grønne næringsbygglån.

Følgende er kvalifiseringskriterier for grønt lån til nybygg:

 • Nye bygg - bygd i 2021 og senere
 • Kvalifiserer gjennom å dokumentere energistandard som gir 10% lavere energibehov enn nasjonal definisjon av NZEB (Nearly zero emission building – eller nullutslippsbygg)

Eksisterende bygg som rehabiliteres kan kvalifisere til grønt lån gjennom å tilfredsstille ett av to kriterier:

 • Alternativ 1:
  Rehabilitering som sikrer at bygget etter rehabilitering tilfredsstiller energikravene gitt i gjeldende byggteknisk forskrift (P.t. TEK17)
  Dokumenteres gjennom energiberegninger i henhold til NS 3031:2014
 • Alternativ 2: Rehabilitering sikrer redusert behov for levert energi med 30%.
  Dokumenteres ved energiberegning før og etter rehabilitering presentert som energikarakter (to trinns nivåheving fra D eller dårligere) eller 30% forbedring demonstrert med beregnet levert energi per kvadratmeter (kWh/m2)

Følgende enkelttiltak kvalifiserer til grønt lån:

 • Solcelleanlegg; uavhengig av størrelse
 • Varmesentraler basert på bioenergi, varmepumpe væske-vann og luft-vann eller solfangeranlegg; uavhengig av størrelse
 • Etterisolering tak; U-verdi <0,13 W/m2K
 • Etterisolering vegg; U-verdi <0,18 W/m2K
 • Etterisolering gulv; U-verdi <0,10 W/m2K
 • Bytte vinduer / ytterdører; U-verdi <0,8 W/m2K
 • Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg; Varmegjenvinningsgrad > 85%

Dokumentasjonskrav: Gjennom fremvisning av teknisk dokumentasjon for komponenter eller design, samt betalt faktura til entreprenør/leverandør.

Følgende tiltak kvalifiserer til grønt lån til kjøp og eie av eksisterende bygg (bygd før 2021):

 • Eksisterende bygg med energikarakter A eller B kan kvalifisere til grønt lån.
 • Dokumenteres gjennom fremleggelse av energiattest.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift. Sparebanken Møre er forsikringsagent for Eika Forsikring.