Grønt næringsbygglån:
Lønnsomt for både bedrift og samfunn

Vi ønsker at kundene våre skal ha muligheten til å ta valg som er bra for bedriften og bra for miljøet. Derfor tilbyr vi grønt næringsbygglån til fire ulike formål.

Ikon av tallet 1
Til nybygg
Ikon av tallet 2 i ulike blåtoner
Til rehabilitering
Ikon av tallet 3
Til enkelttiltak
Ikon av tallet 4
Til energieffektive bygg
Energieffektivisering er bra for alle

Energibruken i norske næringsbygg i 2020 utgjorde 36 TWh. Noe av dette var fjernvarme men i stor overvekt elektrisitet. Av det nasjonale elektrisitetsforbruket utgjør energibruk i norske næringsbygg ca. 25%. Det bygges mye nytt, men erfaringen tilsier at godt over 80 % av eksisterende bygningsmasse vil stå også i 2050. 

Valgene som gjøres i dag, i både nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg, vil påvirke klimagassutslipp i hele byggets eller tiltakets levetid.

Her finner du mer informasjon om kriterier for å kvalifisere til grønne næringsbygglån.

Følgende er kvalifiseringskriterier for grønt lån til nybygg:

 • Nye bygg - bygd i 2021 og senere
 • Kvalifiserer gjennom å dokumentere energistandard som gir 10% lavere energibehov enn nasjonal definisjon av NZEB (Nearly zero emission building – eller nullutslippsbygg)

Eksisterende bygg som rehabiliteres kan kvalifisere til grønt lån gjennom å tilfredsstille ett av to kriterier:

 • Alternativ 1:
  Rehabilitering som sikrer at bygget etter rehabilitering tilfredsstiller energikravene gitt i gjeldende byggteknisk forskrift (P.t. TEK17)
  Dokumenteres gjennom energiberegninger i henhold til NS 3031:2014
 • Alternativ 2: Rehabilitering sikrer redusert behov for levert energi med 30%.
  Dokumenteres ved energiberegning før og etter rehabilitering presentert som energikarakter (to trinns nivåheving fra D eller dårligere) eller 30% forbedring demonstrert med beregnet levert energi per kvadratmeter (kWh/m2)

Følgende enkelttiltak kvalifiserer til grønt lån:

 • Solcelleanlegg; uavhengig av størrelse
 • Varmesentraler basert på bioenergi, varmepumpe væske-vann og luft-vann eller solfangeranlegg; uavhengig av størrelse
 • Etterisolering tak; U-verdi <0,13 W/m2K
 • Etterisolering vegg; U-verdi <0,18 W/m2K
 • Etterisolering gulv; U-verdi <0,10 W/m2K
 • Bytte vinduer / ytterdører; U-verdi <0,8 W/m2K
 • Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg; Varmegjenvinningsgrad > 85%

Dokumentasjonskrav: Gjennom fremvisning av teknisk dokumentasjon for komponenter eller design, samt betalt faktura til entreprenør/leverandør.

Følgende tiltak kvalifiserer til grønt lån til kjøp og eie av eksisterende bygg (bygd før 2021):

 • Eksisterende bygg med energikarakter A eller B kan kvalifisere til grønt lån.
 • Dokumenteres gjennom fremleggelse av energiattest.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift. Sparebanken Møre er forsikringsagent for Eika Forsikring.