Ikon av blomst i vekst - ulike blåtoner

Vekstgarantiordningen

Garantiavtalen med Innovasjon Norge gir Sparebanken Møre mulighet til å tilføre innovative og/eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter finansiering til nye satsinger på Nordvestlandet

Ordningen innebærer at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil
kr 4 000 000 pr. bedrift
, under forutsetning av at det er godkjent av Vekstgarantiordningen. Dette gir banken mulighet til å bidra med finansiering til bedrifter som anses som kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering. 

Finansieringen kan brukes til å dekke de fleste kapitalbehov i et selskap, men kan ikke benyttes til å refinansiere eksisterende kreditt. 

Har din virksomhet behov for finansiering? Ta gjerne kontakt, så tar vi en gjennomgang på ulike finansieringsmuligheter hos oss.