Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Lag og organisasjoner

Har du verv i et lag eller en organisasjon? Her finner du informasjonen du trenger. 

Lag og organisasjoner varierer i både antall medlemmer, undergrupper, aktiviteter, arrangement, cuper og stevner. De mindre organisasjonene driftes ofte av frivillig arbeid, mens de større har fast ansatte personer. Behovet for bankprodukt og -tjenester vil derfor være ulik fra organisasjon til organisasjon. 

Vi hjelper deg gjerne!

Åpningstid bedrift:

Mandag - fredag 08:00 - 16:00
ikonNettbedriftNorges Idrettsforbund anbefaler sine lag og organisasjoner å utøve 4-øyne prinsippet ved gjennomføring av betalinger fra lags konto. Ved å opprette en Nettbedriftavtale sikrer en å følge anbefalingen fra forbundet. I Nettbedrift er det også enkelt å administrere roller og rettigheter knyttet til avtalen, endre disponenter, samt opprette nye brukere.
Les mer
ikonBetalingsløsningerDet blir stadig mindre kontanter i omløp. For å opprettholde laget eller organisasjonens inntekter anbefaler vi å ta i bruk Vipps som betalingsløsning ved kiosksalg, arrangement, loddsalg og ved pengeinnsamling.

Trenger dere likevel vekslepenger til et arrangement må dette forhåndsbestilles.
Les mer
ikonBli kundeLaget/organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha fått tildelt organisasjonsnummer når de skal opprette kundeforhold i banken. De som skal disponere foreningskonti må være registrert som kunde i Sparebanken Møre.
Bli kunde
ikonMidler til gode prosjektTEFT er navnet på Sparebanken Møres samfunnsengasjement. Vi støtter prosjekt som bidrar til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel. Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål. Søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober.
Les mer
ikonEt lite tips På siden for lag og foreninger i Brønnøysundregistrene finnes mye relevant informasjon. Blant annet hvordan du registrerer et lag/organisasjon, de ulike rollene et lag innehar, hva ei samordnet registermelding er og når bruker du den, hvorfor registrering i Frivillighetsregisteret i tillegg til Enhetsregisteret, og hva årsregnskapet skal inneholde og om dere har rapporteringsplikt.
Les mer
ikonLangsiktige samarbeidsavtaler – sponsorstøtteSparebanken Møre har avtaler med mange store og små samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å støtte mangfoldet og bredden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak. Tiltak som mange har glede av. Har ditt lag/organisasjon spørsmål eller ønske om en slik avtale? Ta kontakt med ditt lokale Sparebanken Møre kontor.
Finn kontor
...