Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Lag og organisasjoner

Har du verv i et lag eller en organisasjon? Da er dette til deg.

Lag og organisasjoner er alle forskjellige, men har likevel fellestrekk og felles behov på flere områder. Her har vi samlet de viktigste banktjenestene som ditt lag eller din organisasjon kan ha behov for.  

Nyttige banktjenester
TEFT - søk midler til gode prosjekt
Vipps - betal enkelt med mobilen


Produkt og tjenester ditt lag/organisasjon kan ha behov for

Lag og organisasjoner varierer i både antall medlemmer, undergrupper, aktiviteter, arrangement, cuper og stevner. De mindre organisasjonene driftes ofte av frivillig arbeid, mens de større har fast ansatte personer. Behovet for bankprodukt og -tjenester vil derfor være ulik fra organisasjon til organisasjon. 

Noen har behov for kun en foreningskonto og en nettbankavtale for å betale regninger. For andre organisasjoner er det smart å opprette en nettbedriftavtale, flere konti, ulike forsikringer, finansiering, betalingskort og tilgang til betalingsløsninger.


Produkt og tjenester laget/organisasjonen kan ha behov for:
Foreningskonto     En konto til daglig drift; inn- og utbetalinger
NettbedriftNettbedrift er nettbank tilpasset lag, organisasjoner og bedrifter. Med BankID og BankID på mobil kan du administrere roller og rettigheter knyttet til nettbedriftavtalen, samt opprette nye brukere 
Vipps
Et "must" for lag og organisasjoner som driver med pengeinnsamling, kiosksalg eller salg av andre varer
Betalingskort
Kort for små og store innkjøp gjør laget mindre avhengig av kontanter
Forsikring
Det er viktig å forsikre lagets eiendeler som f.eks. klubbhus og inventar. Det er også mulig å forsikre laget mot underslag 
Finansiering
Planlegges investeringer i utstyr, oppgradering av klubbhus o.l. kan vi hjelpe å finne den beste finansieringsløsningen
Plassering
Vi tilbyr ulike løsninger for plassering av overskuddslikviditet både i bank og verdipapirer

Nettbedrift  
Norges Idrettsforbund anbefaler sine lag og organisasjoner å utøve 4-øyne prinsippet ved gjennomføring av betalinger fra lags konto. Ved å opprette en Nettbedriftavtale sikrer en å følge anbefalingen fra forbundet. I Nettbedrift er det også enkelt å administrere roller og rettigheter knyttet til avtalen, endre disponenter, samt opprette nye brukere.

Betalingsløsninger 
Det blir stadig mindre kontanter i omløp. For å opprettholde laget eller organisasjonens inntekter anbefaler vi å ta i bruk Vipps som betalingsløsning ved kiosksalg, arrangement, loddsalg og ved pengeinnsamling. Vipps kan bestilles ved å gå inn på linken under.

Trenger dere likevel vekslepenger til et arrangement må dette forhåndsbestilles.

Hvordan bli kunde

Laget/organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha fått tildelt organisasjonsnummer når de skal opprette kundeforhold i banken. Før laget/organisasjonen kan bli opprettet som kunde er det en del informasjon vi må innhente. Når du skal starte registreringen i "Bli kunde skjemaet" er det lurt å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Organisasjonsnummer
  • Styrevedtak angående opprettelse av kundeforhold og hvem som har signaturrett i laget/organisasjonen
  • Epost og telefonnr. til kontaktpersoner i laget/organisasjonen

Når avtalene er klare, blir de sendt til den eller de som har signaturrett for laget/organisasjonen for elektronisk signering med BankID. De som skal disponere foreningskonti må være registrert som kunde i Sparebanken Møre.

Et lite tips 
På siden for lag og foreninger i Brønnøysundregistrene finnes mye relevant informasjon. Blant annet hvordan du registrerer et lag/organisasjon, de ulike rollene et lag innehar, hva ei samordnet registermelding er og når bruker du den, hvorfor registrering i Frivillighetsregisteret i tillegg til Enhetsregisteret, og hva årsregnskapet skal inneholde og om dere har rapporteringsplikt.

Hvordan søke støtte til laget/organisasjonen

Midler til gode prosjekt
TEFT er navnet på Sparebanken Møres samfunnsengasjement. Vi støtter prosjekt som bidrar til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel. Lag og organisasjoner i Møre og Romsdal kan søke om TEFT-midler til allmennyttige formål. Søknadsfrister er 1. mai og 1. oktober.

Langsiktige samarbeidsavtaler – sponsorstøtte
Sparebanken Møre har avtaler med mange store og små samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å støtte mangfoldet og bredden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak. Tiltak som mange har glede av. Har ditt lag/organisasjon spørsmål eller ønske om en slik avtale? Ta kontakt med ditt lokale Sparebanken Møre kontor.

Ofte stilte spørsmål

Om Lag og organisasjoner

1. Banken krever at laget eller organisasjonen har et organisasjonsnummer. Det betyr at dere må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha fått tildelt organisasjonsnummer før dere kan opprette et kundeforhold. Gjør dette før dere går videre.

2. Du går så inn på Bli kunde og oppretter et kundeforhold på egenhånd ved å logge deg inn med din private BankID. Følg stegene i skjemaet og send inn.

3. Avtale til signering kommer i retur elektronisk. Den som har signaturrett for laget/organisasjonen i Brønnøysundregistrene må signere på kundeavtalen før den trer i kraft.

Har ikke signaturberettiget BankID? Ja da bestiller du dette i nettbanken din. Les mer om BankID her...

Laget/organisasjonen har nettbank avtale:

  1. Styret i laget/organisasjonen må oppdaterer endringene i Enhetsregisteret for at banken kan legge inn disposisjonsrett til ny kasserer.
  2. Ny kasserer må ha et kundeforhold til banken, om ikke så må dette opprettes.
  3. Kontakt Kundeservice om de endringene som er gjort. De legger endringen inn i banken sitt system. Endringer blir kontrollert mot Enhetsregisteret.

Laget/organisasjonen har nettbedrift avtale: 

  1. Styret i laget/organisasjonen må oppdaterer endringene i Enhetsregisteret.
  2. Laget/organisasjonen legger så enkelt inn endringene selv i nettbedrift portalen.

Vi hjelper deg gjerne!

Telefon 70 11 33 50

Åpningstid bedrift:
Mandag-fredag 08:00-16:00