Ikon av en tulipan i ulike blåtoner og med litt grønt dekor
Grønn omstilling

Bidra til at dere som lag og organisasjon blir grønnere:

 • Ha fokus på gjenbruk av utstyr.
 • Kildesorter og reduser matsvinn.
 • Server kortreist mat på arrangement.
 • Gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kamp og trening.
 • Benytt strømsparende tiltak der dette er mulig; spar energi, spar penger.
 • Se på tiltak som gjør at ikke idretten kommer til skade for naturen; eksempel tiltak mot at granulat havner i naturen. 
ikon av en utbrettet fotball i ulike blåtoner
Sosial inkludering

Vi ønsker at idrettsglede skal være for alle, inkluder alle alltid!

Unngå barrierer som:

 • økonomi
 • fysiske forutsetninger
 • kultur
 • kjønn

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottatt midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Les mer om ordningen på Idrettsforbundets sider.

Ikon av PC i ulike blåtoner
Ansvarlig drift

Få gode løsninger på økonomistyring og drift

Ta kontakt med våre eksperter på Næringsbasen. De hjelper deg med det du måtte lurer på. Vi anbefaler:

 • Betalingsløsninger som gir raske og trygge transaksjoner. 
 • Regnskapsprogram som gir en enkel og god oversikt over den økonomiske situasjonen.
 • Dobbel godkjenning. 

Nettbedrift = nettbank for bedrifter

Conta = Bank + Regnskap

Benytt bankens hjelpemidler for å sikre full kontroll over fellesøkonomien.

Relevante bærekraftsmål

Her kan du se hvilke av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for lag og organisasjoner.

Tiltak ditt lag eller organisasjon kan gjøre:

Ikon av tallet 1
Eksempel

Arranger byttedager eller salgsdager:

Benytt muligheten til å selge eller bytte fra deg varer du ikke lenger har bruk for. Spar penger samtidig som du gjør noe bra for miljøet. 

Ikon av tallet 2 i ulike blåtoner
Eksempel

Reduser engangsprodukter og plast:

Begrens bruken av plast og engangsprodukter til et minimum og heller velg produkter som er mer gjenvinnbare, eller enda bedre gjenbrukbare.

Ikon av tallet 3
Eksempel

Fokusere på reise og transportpolitikk:

Oppfordre til bruk av kollektivtransport, samkjøring eller sykling til og fra arrangementer, treninger og kamp.

Ikon av tallet 4
Tips

Engasjer deg!

Idretten er helt avhengig av frivillige, sammen skaper vi idrettsglede.

Ikon av tallet 5
Tips

Fremme lave kostnader.

Sett et fornuftig kostnadsnivå slik at flere kan få muligheten til å ta del i fritidsaktiviteter og idrett. 

Ikon av tallet 6
Tips

Idretten er for alle!

Jobb for å ha en balansert andel kvinner og menn representert i trener verv,  støtteapparat og i styret. 

Prøv vår bærekraftguide

Denne guiden er laget for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftarbeidet. Den kan for eksempel brukes som grunnlag for diskusjon under styremøtet, på et personalmøte eller man kan fylle den ut på egen hånd. Dere kan bruke hele eller deler av verktøyet.

Ikon av idrettsbane i ulike blåtoner
NIFs bærekraftsstrategi

Fem strategiske fokusområder:

 • Livslang idrettsglede og sunn idrett
 • Inkluderende, mangfoldig og likestilt idrett
 • Etisk og fremtidsrettet utvikling
 • Ansvarlig ressursbruk i idretten
 • Grønne idrettsarenaer


Ikon av piler som går i sirkel i ulike blåtoner
Sirkulær økonomi

Vi i Sparebanken Møre har sett hvor stor påvirkningskraft lag og foreninger har hatt på lokalsamfunnet her på nordvestlandet. Det er derfor avgjørende at man forstår betydningen av bærekraft og hvilken justeringer som kan bli gjort for å etterlate seg et best mulig avtrykk.

Målet med sirkulær økonomi er at ressurser blir brukt om igjen på et effektivt vis i giftfrie kretsløp der de erstatter uttak av, og produksjon med, nye ressurser. 


Tiltak til inspirasjon
 • Utstyr – Ved innkjøp bør god kvalitet, gjenbruksverdi og lang levetid favoriseres 
 • Mat og drikke - kjøp lokal mat og drikke, unngå matsvinn i så stor grad som mulig. 
 • Transport – Tenk besparelser av transport, dette er en "win-win" for deg og miljøet. 
 • Premier - Benytt deg av lokale tjenester og produkter.  
 • Tenk over hva som kjøpes inn. Er produktet miljøsertifisert? (Svanemerket, Fairtrade, Debio, Miljøfyrtårnet) 
 • Stasjoner for kildesortering på trening, klubbhus, idrettsanlegg og ved arrangementer.  
 • Dunker for pant, plast, papir og restavfall.  
 • Gode samarbeid med kommunen og/eller renholdsoperatøren anbefales for at kostnadsbildet blir fornuftig.  
 • Reduser bruk av engangsprodukter, eventuelt produkter av resirkulert materiale. 

Tenk over avfallssyklusen:

 1. Forebyggende – bruke minst mulig ressurser 
 2. Gjenbruk – Gjenbruk de ressursene man faktisk bruker i størst mulig grad.  
 3. Materialgjenvinning – kildesortere det som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning.  
 • Reduser utvalget på menyen og bruk gode råvarer -  Å lage en enkel meny basert på gode råvarer vil gjøre det enklere å beregne riktig mengde og dermed vil det redusere matsvinnet.  
 • Tenk sesong - tilpass menyen etter sesong dette gjør det enklere å velge lokal produsert mat og maten er ofte billigere. 
 • Felles kjøring til trening og konkurranser er et godt alternativ til individuell privatbil. Kjøring der andre muligheter ikke finnes.  
 • På idrettsanlegg bør det finnes opplysninger om rutetider for kollektivtrafikk. 
 • Etterspør leie av elbiler når man er på reise og bruk miljøkriterier ved innkjøp av transporttjenester. 
 • Juster bruken av energi etter ulike situasjoner. Trening- og kamplys trenger ikke å være like kraftig.  
 • Installer sensor baserte løsninger på lys og elektronikk slik at rom som ikke er i bruk ungår å tappe energi og gi en unødvendig høy strømregning.
 • Ved å inngå samarbeid med sponsorer eller leverandører kan man sammen engasjere seg i bærekraftsarbeid. Miljøbevisste idrettslag har ofte større sjanse til å få gode priser for produkter og tjenester.  
 • Ikke vær redd for å stille krav.  
 • Bruk lokale leverandører og samarbeidspartnere.  

Vi hjelper deg gjerne med informasjon om bærekraft!

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi deg å finne de beste løsningene for lag og organisasjoner.