Viktig info

Fra Nettbank til Nettbedrift

For felles trygghet innfører vi nå Nettbedrift for alle bedrifter, lag og organisasjoner.

Det betyr at tilgangen til den gamle nettbankavtalen (der organisasjonsnummeret brukes for innlogging) vil bli fjernet. Etter dette vil tilgang til konto gis via Nettbedrift.

Nettbedrift er nettbank for kunder med organisasjonsnummer.

Disponenter vil heller ikke kunne ha tilgang til konto som eies av en virksomhet i disponentens private nettbank. Kontotilganger via privat nettbank vil også bli stengt. 

Ikon av PC i ulike blåtoner
Til dere som IKKE har Nettbedrift

Bestill Nettbedrift så raskt som mulig for fortsatt å ha tilgang til kontoene deres.

Kampanjepris ved etablering av Nettbedrift innen 31. mai 2024

 • Nettbedrift Basis
  Etableringspris kr 0,- (ord. pris kr 500)
  Månedspris ut året kr 0,- (ord. pris kr 100 pr mnd)
 • Lag&Org
  Ordinær etableringspris kr 0,-
  Månedspris ut året kr 0,- (ord.pris kr 50 pr mnd)
Ikon av PC i ulike blåtoner
Til dere som allerede har Nettbedrift

Administrator 

 • Har oversikt over hvem som har tilgang til virksomhetens kontoer
 • Kan legge til nye brukere 
 • Kan endre kontotilganger

Hvorfor gjør vi dette?
Bakgrunnen for at vi nå innfører Nettbedrift for alle bedrifter, lag og organisasjoner, er stadig flere svindelforsøk. Mange vet nok ikke at det er større risiko for tap og svindel når privatpersoner tar hånd om virksomhetens kontoer i sin private nettbank. Hvis personen blir svindlet, vil svindlerne også få tilgang til virksomhetens kontoer.

Flere funksjoner i Nettbedrift
Nettbedrift er en nettbank som er tilpasset virksomheters behov. Nettbedrift kan utvides med flere brukere, og har praktiske funksjoner som etablering av kontoer og integrasjon med økonomisystem for de som trenger det. 

Som en ekstra sikkerhet har dere også mulighet til å legge opp krav om at alle utbetalinger skal godkjennes av to personer.