Remburs

Remburser er en fleksibel og sikker betalingsmåte som kan brukes i alle bransjer både ved import og eksport. Ta kontakt med oss for informasjon om følgende:

Remburs er en skriftlig erklæring der kjøpers bank garanterer for betaling overfor selger, forutsatt at selger har oppfylt betingelsene i rembursen, og presentert de forlangte dokumenter. Det er avgjørende at dokumentene er i overensstemmelse med rembursen.

Gangen i transaksjonen er at kjøper ber sin bank om å åpne en remburs til selgers bank. Kjøperens bank angir da rembursbetingelsene og de dokumentkrav som er nødvendig i henhold til kjøpers instruksjoner. Selger må deretter oppfylle rembursbetingelsene for at den skal gi ønsket sikkerhet. Remburs er den oppgjørsform som gir best sikkerhet for begge parter.

Hvis motparten befinner seg i en del av verden med politisk risiko, vil en remburs sørge for en tryggere og mer forutsigbar handel. Velg også remburs hvis du er usikker på motpartens finansielle situasjon, beløpet er av betydelig størrelse eller det er avtalt utsatt betaling. 

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.