Ikon av et barn og en voksen
Valgresultat 2024

Kundevalget ble avholdt fra 29. januar - 6. februar 2024. Det skulle velges 4 medlemmer for 4 år. 

Valget ble foretatt elektronisk av Kantega AS. Det var totalt 500 personer som hadde avlagt stemmer.

Følgende ble valgt som medlemmer for en periode på 4 år 2024/27 (nyvalg 2028):

  • Vigdis Hove Øie, Stordal (valgdistrikt 1)
  • Jim André Fredly-Gjerde, Ålesund (valgdistrikt 1)
  • Ester Sørdal Klungre, Syvde (valgdistrikt 2)
  • Rita Rognskog, Aukra (valgdistrikt 3)

Ikon av et barn og en voksen
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ, og har 44 medlemmer og 14 varamedlemmer. Disse er valgt av kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Videre er 3 av medlemmene valgt av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponerer overskudd, velge styre og valgkomiteer.