Låneramme på inntil 60% av boligens verdi Låneramme på inntil 60% av boligens verdi
Fleksibel nedbetaling Fleksibel nedbetaling
Pengene disponerer du selv i nett- og mobilbank Pengene disponerer du selv i nett- og mobilbank
Vær din egen banksjef

Møre Boligkreditt er et fleksibelt boliglån - et rammelån. Det betyr at du med sikkerhet i boligen får en låneramme som du kan bruke som du vil. Du kan få låneramme på inntil 60% av boligens verdi, og betaler kun renter av beløpet du bruker. 

Møre Boligkreditt passer best for deg som har god kontroll på egen økonomi. 

Ofte stilte spørsmål

Du kan velge mellom annuitetslån og serielån, men de aller fleste velger annuitetslån. 

Velger du et annuitetslån betaler du et likt terminbeløp i hele lånets nedbetalingstid. Velger du serielån, betaler du et fast avdrag på lånet pluss renter. Da vil det månedlige beløpet du skal betale være større til å begynne med, og etter hvert som lånet blir nedbetalt vil rentedelen av det månedlige beløpet minke. De totale kostnadene på serielån er lavere enn for et tilsvarende annuitetslån.

Med fast rente betaler du samme beløp hver måned uansett hva som skjer med renten. Du kan velge å binde renten for 3, 5 eller 10 år. Banken kan ikke endre på renten i denne perioden.

Passer for deg som

  • Har en økonomi som ikke tåler renteoppganger
  • Ønsker å ha forutsigbare låneutgifter
  • Ikke har store behov for å endre på lånet underveis

Tips! Du trenger ikke å velge enten eller. Mange velger å dele boliglånet og ha både fast og flytende rente.

Har du lån med flytende rente vil renten endre seg i takt med rentemarkedet.

Passer for deg som

  • Har en god økonomi som tåler renteoppganger
  • Ønsker fleksibilitet i nedbetalingen (eks. avdragsfrihet, ekstra innbetalinger, endre på nedbetalingstid etc.)

Historiske tall viser at flytende rente har vært det mest lønnsomme over tid.

Eier man sin egen bolig er det viktig å sikre verdiene sine.  Det er alltid en risiko for at uforutsette ting skjer. Det kan være enten vannlekkasje eller innbrudd. En god boligforsikring gir økt trygghet i hverdagen. Les mer om boligforsikring her.

I gjeldsregister får du full oversikt over din forbruksgjeld - forbrukslån og kredittkort. Dette kan blant annet være nyttig informasjon når du skal søke om nye lån. Banken får også tilgang til oversikten og bruker informasjonen i forbindelse med kredittvurdering. Når banken eller andre långivere har innhentet informasjon om din gjeld, vil du bli varslet. 

Du kan sjekke din forbruksgjeld her - i Gjeldsregisteret eller Norsk Gjeldsinformasjon.

Vi hjelper deg gjerne med boliglån

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.