Morningstar

Fondsoversikt

I Morningstar sin liste finner du en oversikt over alle fondene Sparebanken Møre formidler. Vi tilbyr fond fra følgende leverandører:

  • Alfred Berg Kapitalforvaltning
  • DNB Asset Management
  • Holberg
  • Storebrand Asset Management
    • Delphifondene
    • Skagenfondene (kommer i april)
Spare i fond

Det er enkelt å spare i fond. Følg lenken under, så kan du handle fond her og nå.

Dersom du ønsker å handel enkeltfond anbefaler vi at du setter deg godt inn i nøkkelinformasjonen (KIID) om det enkelte fond - denne finner du foran fondsnavnet i oversikten under.

Bli ny fondskunde

Det er enkelt å handle fond her og nå. Du må være kunde i banken.

På vei til handelen vil du bli bedt om å opprette fondskonto. De mest vanlige kontoene er Aksjesparekonto (for fond merket med en sparegris i Fondstorget) og Fondskonto (for andre fond). 

Se morningstar.no for en oversikt over våre fond. Listen er dessverre ikke mobiltilpasset.

Aksjesparekonto er en gunstig konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond innen for EØS. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond og reinvestere hele beløpet uten å skatte av gevinsten. Skatten utsetter du helt til du tar mer penger ut av kontoen enn du har skutt inn. Alle fond som er merket med en sparegris i fondsoversikten kan handles i en aksjesparekonto.

Fondskonto dersom du skal handle fond og enten ikke ønsker skattefordelen som Aksjesparekonto gir eller skal handle fond som ikke har høy nok aksjeandel til at du kan bruke Aksjesparekonto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing med skattefordel. På kontoen kan du spare opptil 40.000 kr i året i f.eks fond og andre verdipapirer. Pengene du setter inn på kontoen, er bundet frem til du fyller 62 år. Ved start av pensjonsutbetaling, skatter du av pengene som alminnelig inntekt.

Aksje- og egenkapitalbeviskonto (ordinær VPS konto) velger du når du skal investere i aksjer og egenkapitalbevis.

Hvilke svingninger i markedet kan du akseptere?

Verdien av et fond blir påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Det betyr at når markedet går dårlig, så kan et fond synke i verdi, mens når det går bra kan verdien øke. Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent man-fre 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent man-fre 08.00-20.00)
icon Bestill møte