Nedenfor ser du innholdet i vår forsikringspakke Ung i Norge: 

Innboforsikring pluss

Forsikringen dekker følgende

  • Innbo med ubegrenset sum
  • Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet.
  • Uhellsforsikring ved plutselig og ytre hendelser hvor som helst i verden - inntil kr 30.000 (gjelder ikke tyveri)
Reiseforsikring pluss

Forsikringen dekker følgende:

  • Reiser med varighet inntil 77 dager, over hele verden.
  • Ingen krav til overnatting.
  • Aktiviteter som kiting, big-jump, fjellklatring med flere.
Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker:

  • Medisinsk invaliditet på inntil kroner 1 million.
InnboforsikringInnbo PlussInnbo
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i hele verdenx
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedetx
Innbo som blir skadet i flytting med egen bilx
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 40.000 kronerx
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 10.000 kronerxx
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedetxx
Ombygging av bolig pga ulykke eller handikapxx
Identitetstyverixx
Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskapxx
Brann-, vann- og tyveriskadexx
* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

ReiseforsikringReise PlussReise
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)x
Ubegrenset avbestillingsforsikring x
Ubegrenset bagasjex
Ingen egenandel ved skadex
Utvidet sum til sykkel 40 000 kroner x
Utvidet sum til enkeltgjenstander 40 000x
Avbestilling inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfellexx
Bagasje inntil 40 000 enkeltperson og 120 000 for familiexx
Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykkexx
Enkeltgjenstander inntil 15 000xx
Sykkel inntil 10 000 per skadetilfelle xx
Ulykkesforsikringxx
* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Forsikring for Ung Familie

Vår gunstige forsikringspakke, Ung Familie, kan kjøpes frem til du er 34 år. 

Pakken inneholder innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring for deg selv, samboer/ektefelle og barn. 

Det er kun du som kjøper forsikringen som må være under 34 år.

Forsikring for Student i utlandet

Vår gunstige forsikringspakke kan kjøpes av deg som er student, au-pair eller jobber frivillig i utlandet.  

Pakken inneholder reiseforsikring og ulykkesforsikring, og kan utvides med innboforsikring og studieavbruddsforsikring. 

Forsikringen dekker blant annet sykeutgifter, hjemtransport, ulykke og avbestilling.

Kontakt oss om Ung i Norge

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Møte