Nedenfor ser du innholdet i vår forsikringspakke Ung i Norge: 

Innbo Pluss
Dekker for innbo inntil 500 000 kroner Dekker for innbo inntil 500 000 kroner
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet
Uhellsforsikring ved plutselig og ytre hendelser hvor som helst i verden, inntil kr 30 000 (gjelder ikke tyveri) Uhellsforsikring ved plutselig og ytre hendelser hvor som helst i verden, inntil kr 30 000 (gjelder ikke tyveri)
Reise Pluss
Gjelder for reiser med varighet inntil 77 dager, verden over Gjelder for reiser med varighet inntil 77 dager, verden over
Ingen krav til overnatting Ingen krav til overnatting
Gjelder for aktiviteter som kiting, big-jump, fjellklatring m.fl. Gjelder for aktiviteter som kiting, big-jump, fjellklatring m.fl.
Ulykkesforsikring
Dekker medisinsk invaliditet på inntil 1 million kroner Dekker medisinsk invaliditet på inntil 1 million kroner
InnboforsikringInnbo PlussInnbo
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i hele verdenx
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedetx
Innbo som blir skadet i flytting med egen bilx
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 40.000 kronerx
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 10.000 kronerxx
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedetxx
Ombygging av bolig pga ulykke eller handikapxx
Identitetstyverixx
Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskapxx
Brann-, vann- og tyveriskadexx
* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

ReiseforsikringReise PlussReise
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)x
Ubegrenset avbestillingsforsikring x
Ubegrenset bagasjex
Ingen egenandel ved skadex
Utvidet sum til sykkel 40 000 kroner x
Utvidet sum til enkeltgjenstander 40 000x
Avbestilling inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfellexx
Bagasje inntil 40 000 enkeltperson og 120 000 for familiexx
Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykkexx
Enkeltgjenstander inntil 15 000xx
Sykkel inntil 10 000 per skadetilfelle xx
Ulykkesforsikringxx
* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Forsikre flere?
Vår gunstige forsikring, Ung Familie, kan kjøpes frem til du er 34 år. Du får forsikret deg selv, samboer/ektefelle og barn. I en og samme pakke får du vår beste alternativ for både innbo, reise og ulykke. Det er kun du som kjøper forsikringen som må være under 34 år.
Studere i utlandet?
Vi har en egen forsikringspakke for deg som er student, au pair eller jobber frivillig i utlandet. Den består av reise- og ulykkesforsikring, og kan utvides med innbo- og studieavbruddsforsikring. Forsikringen dekker blant annet sykeutgifter, hjemtransport, ulykke og avbestilling.

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Møte