Ulike måter å spare på

Sparing er aldri feil. Uansett hvilken måte du velger å spare på. Når det er sagt, så er det noen måter å spare på som er smartere og morsommere enn andre.  

Aksjer
En aksje er en eierandel i en bedrift. Den gir deg stemmerett på generalforsamling og den gir også rett til en del av et eventuelt overskudd som deles ut fra bedriften.

Hvis selskapet har gode resultater, vil gjerne verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Og motsatt, hvis det går dårlig vil verdien kunne synke. 

Risikoen ved å eie aksjer er knyttet til nettopp dette, at verdien vil kunne svinge. Noen aksjer svinger mye i verdi, og vi sier da at aksjen har høy risiko. Noen har mindre svingninger, altså lavere risiko.

Dersom du investerer i aksjer så velger du selv hvilke aksjer du vil kjøpe og fra hvilke selskap. Risikoen ved å investere i aksjer vil typisk synke hvis du sprer investeringene over flere ulike aksjer og bransjer/sektorer.

Opprett aksjesparekonto og start med aksjehandel 


Aksjefond
Et aksjefond er en samling av aksjer fra flere forskjellige bedrifter. Et slikt fond blir forvaltet av en profesjonell fondsforvalter, og fondet må følge en rekke lover og regler.

Et av kravene er at fondet må investere i minst 16 forskjellige bedrifter, og mange fond investerer også i langt flere enn dette. Grunnen til dette er for å redusere risikoen for deg som setter pengene dine inn i fondet: jo flere aksjer jo lavere risiko. Sannsynligheten for å tape på alle aksjene i fondet er lavere enn å bomme på en enkelt aksje.

 Stiger verdien på de ulike aksjene i fondet, så øker verdien i fondet – du tjener penger på sparingen din. Faller aksjene, så faller verdien i fondet.

Fondene kan også ha forskjellige mål. Noen setter sammen aksjer som investerer i ny teknologi, noen i finans, noen i bærekraft eller noen i globale aksjer (kun internasjonale bedrifter). De ulike fondene kan av den grunn også ha ulik risiko.

Risikoen er vanligvis lavere ved å spare i fond (aksjefond) enn den er ved å spare i enkelt aksjer. 

Risiko er sjansen for at noe uønsket kan skje som for eksempel kan påvirke sparingen din negativt. En kan ikke vite sikkert om det vil skje noe eller hvilke konsekvenser en slik hendelse vil få. Og sjansen for at noe positivt kan skje er selvsagt også til stede.

Når vi vurderer risiko innenfor sparing snakker vi ofte om følgende:

Lav risiko passer for deg som godtar kun små svingninger i verdien av din sparing, og som helst velger produkter som gir lav risiko for tap. Det betyr også at du aksepterer en lavere avkastning.

Middels risiko passer for deg som godtar noe svingninger i verdien av din sparing. Det betyr at du aksepterer risiko for tap på sparingen din i noen perioder, men at du forventninger om å oppnå noe høyere avkastning på lang sikt.

Høy risiko er et alternativ for deg som godtar store svingninger i verdien på sparingen din. Det betyr at du aksepterer risiko for tap i perioder, men at du har forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.

Avkastning er hvor mye gevinst eller tap du kan få - for eksempel når du har plassert pengene dine i et spareprodukt. Positiv avkastning betyr at investeringen din har økt i verdi, mens negativ avkastning betyr at verdien på investeringen har tapt seg i verdi.

2029_Radgivning_Jorgen_600x600.jpg

Vi gjør det enkelt å investere i fond

Å spare i fond er både smart og enkelt. Der kan du nemlig få sparepengene dine til å vokse, uten at du trenger å gjøre noe! Du velger selv hvor mye du ønsker investere og hvor stor risiko du er villig til å ta. Når du sparer i fond plasseres pengene dine i verdiskapende selskaper fremfor å stå stille på en sparekonto, noe som over tid har vist seg å være mer lønnsomt enn tradisjonell banksparing. Er du usikker på hvilken risiko du er komfortabel med? Test fondskalkulatoren for å se!

Det er smart å snakke med banken

Selv om vi har både kalkulatorer og andre hjelpemidler, lønner det seg alltid å snakke med oss i banken.

Nyttige tips om sparing
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00