Ikon med blå firkant med en delt runding inni i ulike blåtoner

Depositumkonto

Depositumkonto opprettes i forbindelse med inngåelse av leieforhold. Enkelt, trygt og sikkert for leier og utleier.

Beløpet som settes inn på depositumkonto stilles som sikkerhet av leietaker i forbindelse med leie av bolig. Beløpet som settes inn på depositumkonto stilles som sikkerhet av leietaker i forbindelse med leie av bolig.
Depositumkonto opprettes i leietakers navn, men i utleiers bank. Depositumkonto opprettes i leietakers navn, men i utleiers bank.
Depositumets størrelse skal i følge Husleieloven ikke overstige 6 måneders husleie. Depositumets størrelse skal i følge Husleieloven ikke overstige 6 måneders husleie.
Gebyr for etablering av konto blir belastet utleier. Gebyr for etablering av konto blir belastet utleier.
Skal du opprette depositumkonto på vegne av en bedrift kan du gjøre det i nettbedrift. Skal du opprette depositumkonto på vegne av en bedrift kan du gjøre det i nettbedrift.
Ofte stilte spørsmål

For å opprette depositumkonto må utleier i sin nettbank fylle ut informasjon om leietager, enheten som skal leies ut og laste opp signert leiekontrakt. Deretter er det opp til leietager å signere med BankID ved å følge linken som kommer på e-post. 

I følge loven kan ingen av partene, verken utleier eller leietaker, disponere over beløpet så lenge leieforholdet varer. Kontoen åpnes i leietakers navn, men disponeres av utleier og leietaker i felleskap. Renter tilfaller leietaker som eier av kontoen.

Depositumet frigis når leieforholdet avsluttes og utleier har samtykket til frigivelsen. Depositumet kan også bli utbetalt etter krav fra utleier. Vilkår for dette finner du i Husleieloven og i kontoavtalen pkt. 6.

Skal hele beløpet frigis til leietaker, bruk skjemaet for frigivelse av depositumbeløp. På den måten sier utleier fra seg disposisjonsretten på midlene og gjør tilgjengelig hele beløpet for leietaker. 

Dersom utleier krever hele/deler av beløpet utbetalt må begge parter samtykke skriftlig. 

Dette sikrer både utleier og leietager om det blir tvist om ubetalt leie da banken innehar all historikk. Utleier kan da fremme eventuelle krav direkte til banken. 

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
Ikon av telefonrør i ulike blåtoner Telefon 70 11 30 00
Ikon av en person i ulike blåfarger. Bestill møte