Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
ikon

Depositumkonto

Depositumkonto opprettes i forbindelse med inngåelse av leieforhold. Enkelt, trygt og sikkert for leier og utleier.

IkonBeløpet som settes inn på depositumkonto stilles som sikkerhet av leietaker i forbindelse med leie av bolig.
IkonDepositumkonto opprettes i leietakers navn, men i utleiers bank.
IkonDepositumets størrelse skal iflg. Husleieloven ikke overstige 6 måneders husleie.
IkonGebyr for etablering av konto blir belastet utleier.
IkonSkal du opprette depositumkonto på vegne av en bedrift kan du gjøre det i nettbedrift.
Ofte stilte spørsmål om Depositumkonto

For å opprette depositumkonto må utleier i sin nettbank fylle ut informasjon om leietager, enheten som skal leies ut og laste opp signert leiekontrakt. Deretter er det opp til leietager å signere med BankID ved å følge linken som kommer på e-post. 

I følge loven kan ingen av partene, verken utleier eller leietaker, disponere over beløpet så lenge leieforholdet varer. Kontoen åpnes i leietakers navn, men disponeres av utleier og leietaker i felleskap. Renter tilfaller leietaker som eier av kontoen.

Depositumet frigis når leieforholdet avsluttes og utleier har samtykket til frigivelsen. Depositumet kan også bli utbetalt etter krav fra utleier. Vilkår for dette finner du i Husleieloven og i kontoavtalen pkt. 6.

Skal hele beløpet frigis til leietaker og kontoen er opprettet via nettbank kan utleier velge "Frigi" under kontoen. På den måten sier utleier fra seg disposisjonsretten på midlene og gjør tilgjengelig hele beløpet for leietaker. Om dette valget ikke finnes benyttes skjema for frigivelse av depositumbeløp

Dersom utleier krever hele/deler av beløpet utbetalt må begge parter samtykke skriftlig. 

Dette sikrer både utleier og leietager om det blir tvist om ubetalt leie da banken innehar all historikk. Utleier kan da fremme eventuelle krav direkte til banken. 

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
iconTelefon 70 11 30 00iconChat (Åpent 08:00-20:00)
iconRing meg (Åpent 08:00-20:00)
iconBestill møte
Bilde av {{item_details.FNAME}} {{item_details.LNAME}}
{{item_details.ORG_NAME | htmlToPlaintext}}:
{{item_details.FNAME}} {{item_details.LNAME}}
{{item_details.WORK_POSITION | htmlToPlaintext}}
Telefon: {{item_details.MOBILE}}, {{item_details.TELEPHONE_WORK}}
Epost: {{item_details.EMAIL}}
I permisjon