Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
Trygt og sikkert

Depositumkonto

Depositumkonto opprettes i forbindelse med inngåelse av leieforhold. Trygt og sikkert for leier og utleier.

Om du skal leie eller leie ut bolig, vil det være behov for å opprette en depositumkonto.

Depositumet stilles som sikkerhet av leietaker for at leiekontrakten oppfylles. Eksempel på brudd kan være at husleie ikke blir betalt, eller det gjøres skader på boligen av leietaker. Depositumets størrelse kan ikke overstige seks måneders husleie (ref. Husleieloven). 

Banken krever et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til grunn at utleier skal dekke dette gebyret.

Verdt å vite:

Det er en forutsetning at depositumkonto og husleiekonto er i samme bank for at utleier skal kunne fremme krav om dekning for ubetalt husleie direkte til bank, ref. Husleieloven § 3-5 og punkt 6 i kontoavtalen.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
Ofte stilte spørsmål om Depositumskonto

I følge loven kan ingen av partene, verken utleier eller leietaker, disponere over beløpet så lenge leieforholdet varer. Kontoen åpnes i leietakers navn, men disponeres av utleier og leietaker i felleskap. Renter tilfaller leietaker som eier av kontoen.

For å opprette depositumkonto må banken ha følgende opplysninger:
• Personalia og legitimasjon fra både leietaker og utleier
• Signert kopi av leiekontrakt
• Opplysninger om depositumets størrelse (maks seks måneders husleie)
• Adresse til utleieenheten