Hva dekker reiseforsikringen på Mastercardet?

Dekningsoversikten er en forenkling av vilkårene i reiseforsikringen som er inkludert i Sparebanken Møres Mastercard. Fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at du må være medlem av Norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norge (registrert i Folkeregisteret) for at reise- og avbestillingsforsikringen skal gjelde.

DekningReise- og avbestillingsforsikring Mastercard
Når gjelder forsikringenFerie-, fritids- og yrkesreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transport-kostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 20 år), eller inntil tre medreisende.
Reisens varighetInntil 90 dager.
Sykdom på reiseUbegrenset erstatningssum.
AvbestillingInntil kr 15.000 per person.
Inntil kr 50.000 hvis flere reiser sammen.
HjemtransportUbegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer)Inntil kr 35.000 per person.
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle.
Forsinket fremmøte/innhentingInntil kr 10.000 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 25.000 per skadetilfelle.
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnattingInntil kr 1.500 per person. Hvis flere forsikrede reiser sammen erstattes inntil kr 4.000 per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreiseInntil kr 3.000 per person (min. 4 timers forsinkelse).
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdomInntil kr 20.000 per skadetilfelle.
Avbrutt reiseInntil kr 25.000 (inntil kr 1.000 per døgn, per person).
Ulykke voksen 20-70 år, 100 % varig medisinsk invaliditet/dødKr 400.000.
Ulykke voksen 70-75 år*, 100 % varig medisinsk invaliditet/dødKr 100.000.
Ulykke barn, 100 % varig medisinsk invaliditet/dødKr 400.000.
ReisegodsInntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.
VerdigjenstanderInntil kr 15.000 samlet per skadetilfelle/kr 20.000 hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstanderInntil kr 10.000 samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebilEgenandel som følge av skade på leiebil med inntil kr 12.000 per skadetilfelle. Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.
Egenandel• Reisegods kr 500.
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500.