Mastercard fra Sparebanken Møre

Vilkår og dokumentasjon


Reiseforsikring
Ved forsinkelse av bagasje, tyveri, mindre sykdom o.l. kan innmelding av skade gjøres på E-post: reise@fremtind.no, eller telefon: +47 91 50 23 00, fax: +47 21 02 81 65

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, behov for hjemtransport o.l. kontakter du den døgnåpne alarmsentralen til SOS International: Telefon: +47 22 96 50 45 Fax: +45 70 10 50 56 E-post: sos@sos.dk

Vær oppmerksom på følgende
Du må være medlem av Norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norge (registrert i Folkeregisteret) for at reise- og avbestillingsforsikringen og kjøpsforsikringen skal gjelde.