Personforsikring

Du kan ikke forsikre kjærligheten, men du kan forsikre deg av kjærlighet. Derfor kaller vi våre personforsikringer for kjærlighetsforsikringer. 

Noen spørsmål er best å ta ansikt til ansikt

Det virker kanskje utenkelig at noe kan skje deg, men sykdom og ulykker kan skje oss alle. For de fleste vil de økonomiske konsekvensene være store. En god forsikring tar vare på deg og de du er glad i. Snakk med oss i Sparebanken Møre slik at vi sammen kan ta de rette valgene for deg og din familie.Uføreindikator

Hva skjer med økonomien hvis du faktisk rammes? Stadig flere velger å forsikre seg. Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

Kontakt oss om personforsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg. Sparebanken Møre er forsikringsagent for Eika Forsikring.