Økonomisk trygghet på vei mot voksenlivet

Barne- og ungdomsforsikring

Barna er det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring gir både barnet og familien en økonomisk sikkerhet dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen er et viktig supplement til de utgifter som staten dekker.

Mor og far sitter på golvet i stua og smiler til den lille jenta si. Kiler henne på magen.
En viktig forsikring

Barne- og ungdomsforsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og kan kjøpes fra barnet er fylt 3 måneder og inntil det er 18 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år, og gjelder også ved studieopphold i utlandet.

En slik forsikring har stor betydning ved alvorlig sykdom, men gir også god hjelp ved vanlige og mindre farlige sykdommer. Denne dekker for eksempel kroniske sykdommer som diabetes og epilepsi. 

Forsikringen gir utbetaling ved:

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Økonomisk bistand til foresatte ved utvalgte sykdomstyper
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter
  Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss om forsikring

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om forsikring? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg.