For deg med noen kroner til overs

Sparekonto

Trygg og forutsigbar måte å spare på. Pengene vokser sakte, men sikkert og kan brukes til det du ønsker. 

Fordeler

 • Når sparingen gjøres i barnet sitt navn gir dette barnet en god juridisk sikkerhet. For beløp over 2G vil statsforvalteren kunne overta ansvaret for å sikre barnets midler. Jfr. lov om Vergemål for umyndige (§ 36).
 • Dersom det skjer noe med barnet sine foresatte (skilsmisse eller dødsfall) vil ikke dette påvirke barnet sine allerede oppsparte midler. 

Ulemper:

 • Formue over et bestemt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen.
 • Når barnet sin formue er større en to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan statsforvalteren overta forvaltningene av pengene. Vergen/giver kan ta forbehold mot at statsforvalteren overtar ansvaret for formuen. 

Velger du å spare i barnet sitt navn er det noen hensyn å ta:

 • Vergemålsloven § 36: Penger som ikke skal forvaltes av statsforvalteren, skal vergen sette på egen bankkonto i barnet sitt navn.
 • Vergemålsloven §95: Loven begrenser ikke at en gave eller arv skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte.
 • Dersom du sparer i fond må dette gis som gave til barnet og belastes givers bankkonto.  
 • Giver kan bestemme om gaven skal unnlates fylkesmannen sin disponering ved beløp over 2 G. 

Fordeler:

 • Unngår at barna får for høy formue som kan føre til at stipend fra Lånekassen blir avkortet når barna begynner å studere.
 • Foreldrene kan velge å disponere pengene etter at barnet er fylt 18 år og for eksempel porsjonere ut og sørge for at pengene går til det de er tenkt til.

Ulemper: 

 • Midlene vil ved skilsmisse eller dødsfall kunne fremstå som foreldrenes midler, og det er en risiko for at pengene ikke tilfaller barnet som sparingen er tiltenkt.
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00