UE er en ideell organisasjon som i samspill med blant andre næringslivet jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner for å støtte opp om unges oppvekstskår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Hvorfor? Fordi vi hører til her!