Bærekraftsguide

Å utvikle en bærekraftsstrategi 

Når en arbeider med bærekraft er det viktig å ha en god plan. Du skal nå derfor utarbeide din egen bærekraftsstrategi.

Ikon med grønn blomst i vekst
Bærekraftstrategi: Fra ord til plan

Å utøve en strategi handler om gjennomføringen av fastsatte planer og tiltak, med sikte på å nå de målene dere som selskap har fastsatt i forkant. For at bærekraftsarbeidet deres skal ha en tydelig retning og forhåpentligvis medbringe suksess, trenger man å utarbeide en strategi. Noe av det første som må bestemmes er: «hva er det vi ønsker å oppnå?». Dette gjøres gjennom konkrete mål, av ulik størrelse, type og tidshorisont. 

For å gi retning til hvilke bærekrafttemaer som er mest vesentlig for deres selskap, vil dere i neste steg gjennomføre en vesentlighetsanalyse.

Ikon med grønn blomst i vekst
Tips til utformingen av bærekraftstrategi

Det finnes ingen fastsatt formel for hvordan man utarbeider en suksessfull strategi, ettersom individuelle bedrifter har ulike behov. Det er likevel fire fellesfaktorer man har sett å være gjentakende i suksessfulle strategier, og som kan være nyttige å ha i bakhodet i deres videre arbeid: 

  1. Fastsett tydelige langsiktige mål, som de kortsiktige målene bidrar mot.
  2. Skap dere en forståelse for hvilke muligheter som finnes i markedet knyttet til bærekraftige løsninger.
  3. Sørg for at deres vurdering av tilgjengelige ressurser er så objektiv som mulig. Ikke sikt dere inn på å nå fastsatte mål med urealistiske ressurser.
  4. Legg til rette for at tiltakene blir implementert så effektivt som mulig.