Steg 1: Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse er et verktøy for å kartlegge hva som er viktig og mest relevant å jobbe med for en bedrift og dens interessenter. I dag snakker vi om en dobbel vesentlighetsanalyse, og her skal en kartlegge bedriftens forretningsmodell, verdikjede (inkludere både leverandører og kunder), interessenter, samt gjøre undersøkelser av bransjen og markedet virksomheten operer i. 

Interessenter omfatter både interne og eksterne aktører som for eksempel eiere, arbeidstakere, samfunnet, kunder og leverandører. Ettersom de ulike interessentene i et selskap er svært forskjellige, kan de ofte ha ulike meninger om hva som er viktig for selskapet. For at analysen skal bli så korrekt som mulig, er det en stor fordel å ta kontakt med de ulike interessentene for din bedrift . 

Gode verktøy er halve jobben, slik er det også i denne sammenhengen. For å få god hjelp i prosessen kan Vesentlig.no - et gratis verktøy utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact være en god start. Dette verktøyet gir deg ikke svaret, men hjelper å guide deg gjennom prosessen på en god måte, og sørger for at du får tatt de diskusjonene og gjør nødvendige vurderinger for å komme frem til de mest relevante vesentlige tema for ditt bærekraftsarbeid. 

Lykke til!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomiske forhold og sosiale forhold.  

Trykk her for å lære mer om hvert enkelt mål.