2026-Gunnhild-THall-1200x1200.jpg
Få alt du trenger med vår
Oppstartspakke

Skal du starte egen bedrift? Dette er inkludert i oppstartspakken vår: 

 • Registrering av bedrift i Foretaksregisteret
 • Bankkonto
 • Nettbedrift
 • Mobilbank for bedrift
 • Faktura- og regnskapsprogram
 • Kvitteringsapp
 • Gratis webinarer og oppstartskurs
 • Rådgiving og support

Er du klar?

Aksjeselskap
Dette kjennetegner et AS
 • En eller flere eiere
 • Lav risiko med begrenset personlig ansvar
 • Eiere kan ansette seg selv og få samme rettigheter som andre arbeidstakere
 • Fleksibelt når du vil hente inn ny kapital eller flere eiere
 • Minimum kr 30 000 i aksjekapital 

For de fleste er det lurt å velge aksjeselskap. Er du usikker på hva du bør velge? Snakk med oss!

Enkeltpersonforetak
Dette kjennetegner et ENK
 • En eier
 • Personlig økonomisk ansvar
 • Ingen krav til startkapital
 • Mindre administrasjon og formaliteter enn i et AS
 • Lite investorvennlig
 • ENK kan passe for deg som skal drive næringsvirksomhet ved siden av fast jobb, eller som vil livnære deg som selvstendig næringsdrivende. 
 • Aksjonæren(e) i et aksjeselskap må ha aksjekapital på minimum kr 30 000,- for å stifte selskapet.
 • Aksjonæren(e) i et aksjeselskap har et begrenset ansvar og kan i utgangspunktet bare tape aksjekapitalen, men ofte vil det være behov for mer kapital oppstartsfasen enn minstekravet.
 • I et AS er det krav om et styre med minst ett medlem. Det er også noe strengere krav til regnskap enn for eksempel et enkeltpersonsforetak.
 • En av fordelene med AS er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Da har du like rettigheter som andre arbeidstakere.


  • Én person står ansvarlig (eier) for virksomheten. Eier er personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld, også med sin private formue. Dette gir stor økonomisk frihet, men også et stort økonomisk ansvar.
  • Fordi eier er personlig ansvarlig for virksomheten, krever ikke denne organisasjonsformen at du setter inn penger på konto ved oppstart.
  • Driver du enkeltpersonsforetak ved siden av å ha lønnet arbeid er det viktig å melde inn til Skatteetaten at du har både lønnsinntekt og næringsinntekt. Her finner du mer informasjon om enkeltpersonsforetak og skatt.
  • Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetak har ikke samme rettigheter som en vanlig lønnsmottaker har. Dette gjelder for eksempel sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet og yrkesskadeforsikring. 
  2026-OleJohnny-THall-1200x1200.jpg
  Vi hjelper deg gjerne
  Næringsbasen

  I Næringsbasen møter du rådgivere med god kunnskap om selskapsformer og det å starte bedrift. Vi vet at det kan dukke opp mange spørsmål og problemstillinger, og vi er klare for å hjelpe deg. 

  Gode råd er bare en telefon unna. 

  Registrere bedriften selv

  Ønsker du å registrere bedriften din på egenhånd? Her får du veiledning til hvordan. Merk at det er pålagt å sende inn skattemelding gjennom et regnskapsprogram om du driver aksjeselskap. Dersom du selv registrerer et AS, må du huske på å ordne regnskapsprogram. 

  1. Stift selskap 

  Første steg er å lage et stiftelsesdokument med vedtekter. Stiftelsesdokumentene forteller hvem stifterne av selskapet er, hvor mye aksjene er verdt og hvordan aksjene er fordelt. Vedtektene til et AS sier noe om selskapets formål og interne «spilleregler».

  Altinn har maler for opprettelse av stiftelsesdokumenter som dekker de lovpålagte kravene. Vi anbefaler at disse brukes for å sikre at dokumentene godkjennes. Opprett stiftelsesdokument og vedtekter her.

  2. Bli kunde

  For å fullføre registreringen av et AS, stilles det krav til konto med innbetalt aksjekapital og bekreftelse på dette. Dette hjelper vi deg med. 

  Når stiftelsesdokument og vedtekter er opprettet og signert, har du det du trenger for å bli kunde hos oss. Her finner du skjema for å registrere selskapet som kunde hos oss, husk at stiftelsesdokument og vedtekter må legges ved.

  Vi oppretter konto og hjelper deg med bekreftelse på innbetalt aksjekapital. Frem til du har fått organisasjonsnummer, vil konto for aksjekapital være sperret for uttak. 

  3. Registrer AS hos Altinn

  Når du har fått bekreftelse på innbetalt aksjekapital, er du klar for å registrere selskapet hos Altinn. Registreringen starter du her.

  Du vil bli bedt om å legge inn bankens organisasjonsnummer som er 937 899 319. 

  Når registrering av AS i Altinn er fullført, får du en firmaattest. Denne må sendes til oss så snart den foreligger. 

  4. Straks i mål

  Når selskapet er registrert og firmaattest er sendt til oss, hjelper vi deg med å opprette det du trenger av produkter. Om det er skattetrekkskonto, betalingstjenester, forsikring eller finansiering, vi hjelper deg!

  1. Hva skal bedriften hete? 

  Før du setter i gang med å registrere enkeltpersonforetaket, må du bestemme hva det skal hete. For enkeltpersonsforetak er det et krav at navnet skal inneholde etternavn på innehaver/eier. Du må bruke etternavn som er registrert i Folkeregisteret. 

  2. Registrer bedriften

  Enkeltpersonsforetaket registreres gjennom Samordnet registermelding.  Når du skal registrere bedriften, blir du bedt om å gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av aktiviteten foretaket skal drive med. Her kan du lese mer om krav til aktivitetsbeskrivelse og registrering.

  Du får beskjed fra Altinn når foretaket er registrert. 

  3. Straks i mål 

  Når enkeltpersonsforetaket er registrert, kan du opprette kundeforhold her.