Integrer Nettbedrift med økonomisystemet ditt

En integrasjon innebærer en kobling mot økonomisystemet slik at utbetalinger og innbetalinger kan bokføres automatisk. Dette forenkler hverdagen og reduserer bedriften risiko for feil mellom systemer.

Inngående fakturaer og lønn registreres i systemet som normalt. Deretter sendes betalingene elektronisk til banken. Dersom det er nok penger på konto, blir betalingene utført på forfallsdatoen du har bestemt. Informasjon om utførte betalinger sendes deretter tilbake til regnskapssystemet og bokføres der automatisk.

Ikon med to rundinger som går over hverandre - i ulike blåtoner
Direkte integrasjon

Velg hvilke fakturaer som skal betales i økonomisystemet. Disse blir så automatisk overført til banken, og du kan logge inn i nettbedrift for å godkjenne betalingene.  Returinformasjon fra banken, som bekreftelse på utførte betalinger, OCR-filer m.m., overføres direkte til regnskapssystemet og blir automatisk bokført der. Vi tilbyr direkte integrasjon med de fleste kjente regnskapssystemene, se listen i bestillingsskjemaet.

 • Visma
  • Autopay
  • eAccounting
  • Visma.net
 • Fiken
 • Tripletex
 • Poweroffice
 • Xledger
 • zData
 • Duett
 • 24SevenOffice
Ikon av dokument med et lite hus ved siden av i ulike blåtoner
Manuell filoverføring

Når du skal foreta utbetalinger, lager du en remitteringsfil i økonomisystemet. Logg så inn i nettbedrift og bruk filtjenestene der for å sende betalingene til banken og godkjenne disse. Etter at betalingene er utført, logger du inn igjen i nettbedrift og bruker filtjenestene for å hente returfiler fra banken. Deretter logger du inn i økonomisystemet og importerer filene der. På samme måte kan du hente og importere informasjon om innbetalinger, f.eks. OCR-filer.

Har du spørsmål rundt manuell filoverføring, ta kontakt med kundeservice.