Vi tilbyr fond fra følgende leverandører:
Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management, Holberg, Storebrand Asset Management inkl. Delphifondene og Skagenfondene.

SBM Premium Lav

Ved valg av fond eller fondspakker med lav risiko forventes: 

 • Små svingninger
 • Lav risiko for tap
 • Stødig og langsom utvikling.

Du kan velge pakker eller fond med lav risiko dersom du

 • Du godtar kun små svingninger i verdien på din portefølje, og velger helst produkter som gir lav risiko for tap. Dette betyr at du aksepterer lav avkastning.
 • Du legger vekt på at investeringen din, på lang sikt, utvikler seg stødig og i tråd med dine forventninger. Samtidig godtar du at formuen din vokser langsomt.


Forventet avkastning 2-3 %

Dersom denne risikoprofilen passer for deg, vil våre kapitalrådgivere finne et fond som passer inn i din øvrige portefølje. 

SBM Premium Moderat

Ved valg av fond eller fondspakker med middels risiko forventes: 

 • Bedre avkastning enn ved valg av lav risiko.
 • Moderat vekst i plasseringene.

Du kan velge pakker eller fond med middels risiko dersom du 

 • Du godtar noe svingninger i verdien på din portefølje. Dette betyr at du aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å oppnå høyere avkastning på lang sikt. 
 • Du legger vekt på at investeringen din på lang sikt får en moderat vekst. Samtidig ønsker du å unngå store fall i verdien på din formue.

Forventet avkastning 4-5 %

Dersom denne risikoprofilen passer for deg, vil våre kapitalrådgivere finne fond som passer inn i din øvrige portefølje. 

SBM Premium Høy

Ved valg av fond eller fondspakker med høy risiko forventes: 

 • Perioder med store svingninger i verdien på fondene.
 • Høyere risiko for tap.
 • Forventet større avkastning på lang sikt enn pakkene med lav og middels risiko.

Du kan velge pakker eller fond med høy risiko dersom

 • Du godtar store svingninger i verdien på porteføljen. Dette betyr at du aksepterer risiko for tap i perioder, i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
 • Du på lang sikt legger vekt på å oppnå høy vekst på din investering. Samtidig godtar du at utviklingen i din formue kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Forventet avkastning 6-7 %

Dersom denne risikoprofilen passer for deg, vil våre kapitalrådgivere finne fond som passer inn i din øvrige portefølje. 

Bærekraftige fond

Vi har troen på at selskaper som løser morgendagens utfordringer vil være morgendagens vinnere. Det er derfor mulig å plasserer investeringer i selskaper som vil bidra til å nå FN's bærekraftmål. 


Vi tilbyr fond innenfor alle de tre risikoprofilene over. Våre kapitalrådgivere hjelper deg å finne de fondene som passer best i din portefølje. 

Våre fondspakker inneholder solide fond som har hatt stabil vekst over lang tid. Hvis du oppretter fast plassering og dermed sprer plasseringene over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Noen typer fondssparing; Individuell Pensjonssparing og Aksjesparekonto, har dessuten skattefordeler. Hva som er beste fond for deg, avhenger blant annet av hvor lenge du ønsker å spare og hvilken risiko du vil ta. 

Hvor lenge ønsker du å plassere midlene?

Tenk gjennom hvilken plan du har for sparepengene dine. Kanskje sparer du til noe konkret som en konfirmasjon, hytte eller pensjon, eller kanskje du bare vil spare for å spare? 

Når du vet hva du sparer til, så vet du også sånn cirka hvor lenge det er før du ønsker å ta ut igjen pengene fra fond. 

Hvilke svingninger i markedet kan du akseptere?

Verdien av et fond blir påvirket av svingninger i aksjemarkedet. Det betyr at når markedet går dårlig, så kan et fond synke i verdi, mens når det går bra kan verdien øke. Illustrasjonen under viser historiske svingninger i markedet.

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere. Vi har delt inn risiko i tre alternativer:

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00