Hva dekker forsikringen? 

Huseierforsikringen er en kombinert forsikring som omfatter ansvar som eier av den forsikrede eiendom, samt skader ved brann, vann, innbrudd og naturskade. De viktigste punktene i forsikringen

 • Brann-, vann- og innbruddsskader
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
 • Tap av husleieinntekter
 • Prisstigning etter skade
 • Hageanlegg og hageredskap
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning i boligrom
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Glass og sanitærporselen
 • Rettshjelp for privatpersoner
 • Ansvar som huseier


Tilleggsdekninger:
 • Styreansvar for borettslag og boligsameier
 • Dugnadsulykke for borettslag og boligsameier
 • Skadedyrforsikring for boligdel i bygning (gjelder ikke for bolig til utleie)
 • Tank med innhold
 • Pumper og fundament

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00