Sikre bedriftens viktigste ressurs. Mange bedrifter arbeider hardt mot suksess i sin måloppnåelse. En viktig faktor er å beholde de umistelige ansatte, de som leverer over gjennomsnittet på alle de gode tingene. Ofte har bedrifter med mange slike ansatte gode løsninger innen personalforsikring. Gjennom Eika tilbyr vi gode personalforsikringer som gir dine ansatte trygghet i hverdagen. 

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer, vi hjelper deg gjerne. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00