Vår næringforsikring har heldekning på eiendeler og avbrudd. Forsikringen dekker skader som skyldes brann, vann og tyveri, men også alle andre skader som plutselig og uforutsett rammer eiendeler, varer og maskiner. Næringsforsikringen inneholder også ansvarsforsikring, rettshjelp og underslags- og kriminalitetsforsikring.  

Innhold
Brann-, vann- og innbruddskader
Alle andre plutselige og uforutsette skader
Avbruddstap i inntil 18 måneder
Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade
Rekonstruksjon av arkiver, datafiler eller lignende
Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
Lagring og destruksjon av miljøfientlig avfall etter erstatningsmessig skade
Vinduer og skilt
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Underslag, bedrageri og lignende
Ran og overfall
Rettshjelp

 * Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.