Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
Rentesikring

Rentesikring

Redusert renterisiko

Sparebanken Møre har det største finansmiljøet på Nordvestlandet. Banken har et selvstendig meglerbord og et bredt spekter av samarbeidspartnere i inn- og utland. Vi er tilknyttet de beste handels- og informasjonssystemene og våre meglere har lang markedserfaring.

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store utslag på bedriftens resultat. Dette er renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta. Denne risikoen kan bedriftene velge å redusere gjennom ulike sikringsinstrumenter. Det mest vanlige produktet er renteswap der en bytter fra flytende til fast rente på lånet. Mer om de ulike instrumentene nedenfor.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon, hjelper vi deg gjerne.
LEI-kode

Er du bedriftskunde?

Norske myndighetskrav med utgangspunkt i MIFID2 (Markets in Financial Instruments Directive) krever at alle bedrifter som gjennomfører handler i finansielle verdipapirer må etablere en LEI-kode. LEI-koden er en 20-sifret kode som entydig identifiserer en juridisk enhet som deltar i transaksjoner på finansmarkedene.

Sparebanken Møre er pålagt å innhente og rapportere LEI-kode på de av våre kunder som berøres av dette.

Kontakt en autorisert LEI-utsteder for å få etablert LEI-kode. Det finnes flere leverandører i markedet. Under finner dere lenke til to av aktørene: