Hopp til innhold

Rentesikring

Sparebanken Møre Markets

tre personer i et rom.

Sparebanken Møre har det største finansmiljøet i Møre og Romsdal. Banken har et selvstendig meglerbord og et bredt spekter av samarbeidspartnere i inn- og utland. Vi er tilknyttet de beste handels- og informasjonssystemene og våre meglere har lang markedserfaring.

Redusert
renterisiko
Økt
forutsigbarhet
Stabilt
resultat
Enklere å
planlegge

Mer info

Om Rentesikring

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store utslag på bedriftens resultat. Dette er renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta. Denne risikoen kan bedriftene velge å redusere gjennom ulike sikringsinstrumenter. Det mest vanlige produktet er renteswap der en bytter fra flytende til fast rente på lånet. Mer om de ulike instrumentene nedenfor.