Arkivtjenester

Tjenester Pris
Kopi av kontoutskrift - per utskrift 75,00
Kopi av årsoppgave 75,00
Revisjonsforespørsler - enkel 700,00
Revisjonsforespørsler - avansert 1200,00
Diverse
Tjenester Pris
Bekreftelse av aksjeinnskudd via Altinn 0,00
Lønningslister manuelle 400 + 25,00 per ansatt
Overføring mellom egne konti utført av banken 15,00
Nattsafe
Tjenester Pris
Per pose 75,00
Mynt i egen myntpose 2,5 % av myntbeløp
Mynt i nattsafepose 10 % av myntbeløp
Tillegg for feil/mangler (bilag/pose) 50,00
Tillegg per 200 sedler (utover 200 sedler) 30,00
Kvittering per post 25,00
Kvittering elektronisk 5,00
Mynter, sedler og innskudd
Tjenester Pris
Innskuddsautomat, per innskudd 75,00
Kontantinnskudd i butikk 75,00
Kontantuttak i butikk 10,00
Myntveksling
1 kr og 5 kr per myntrull 10,00
10 kr og 20 kr per myntrull 15,00
Bestilling sedler NOK per bestilling 100,00