Avtalegiro

Tjenester 0-18* Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Kvittering 20,00 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Elektronisk signering av avtale 3,50 3,50 3,50 3,50 (3,50) 3,50

* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Mørekort Online - Møreavtalen
Gjelder kunder med Møreavtalen NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjeneste Pris Med årspris
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i minibanker 10,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Møre Reservekort VISA - Møreavtale
NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjenester Pris Årspris
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i minibank 10,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Kredittramme 50.000,00 50.000,00
Nominell rente av benyttet kreditt 1,59 % 1,59 %
Effektive rente 20,84 % p.a 20,84 % p.a
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Mørekort VISA - Møreavtale
Gjelder Møreavtale kunder NB! Møreavtalen m/ årspris - ikke i salg etter juni 2008.
Tjenester Uten årspris Med årspris
Årspris 300,00 0,00
Årspris tilleggskort 300,00 300,00
Uttak i minibank 10,00 10,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 1,75 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 35,00 + 0,5 % av uttaksbeløp) 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 1,75 0,00
Nødkontanter 850,00 850,00
Nødkort 1.350,00 1.350,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år gratis) 100,00 100,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Diverse
Tjenester Pris
Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet 100,00
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Ett enkelt inntektsår 500,00
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Hele lånets løpetid 700,00
Kopi av bilag, kontoutskrift, årsoppgave. Kundene kan hente dette gratis i nettbanken. 75,00
Overførsel mellom egne konti utført av banken 15,00
eFaktura
Tjenester 0-18 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,50 (0,00) 2,50

* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Kontanttjenester
Tjenester Pris
Kjøp/salg av kontanter i valuta inntil motverdi av NOK kr. 10.000 100,00
Kjøp/salg av kontanter i valuta over motverdi av NOK kr. 10.000 500,00
Bestilling sedler NOK per bestilling 100,00
Myntveksling
- 1 kr og 5 kr per myntrull 10,00
- 10 kr og 20 kr per myntrull 15,00
Uttak EURO i minibank, per uttak 50,00
Kontantinnskudd i butikk 0,00
Kontantuttak i butikk 10,00
Kontantinnskudd via innskuddsautomat * To gratis innskudd per måned. Deretter kr 60 per innskudd.

* gjelder ikke Sparekonto 0-18, Brukskonto 0-18 og foreningskonto.

Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten porto*
+ per konvolutt innlevert i banken porto*
Kvitteringsoblat per oblat 20,00
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Porto justeres til enhver tid gjeldende portosatser til Posten Norge.

Avslutning av konto
Tjenester Pris
Avslutning mot annen bank, per konto 50,00 (maks gebyr per kunde kr 250)
Direkte til kunde ved giro/remisse 20,00
Mobil-/Nettbank
Tjenester 0-18* Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Årspris - - - - (900,00) -
Betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 4,50
Overføring mellom egne kontoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betaling av skatt og moms - 2,00 2,00 2,00 (0,00) 2,00
Fast oppdrag til andre 0,00 0,00 0,00 1,50 (0,00) 4,00
Kvittering/-oblat 20,00 20,00 20,00 20,00 (0,00) 20,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00 3,00 3,00 3,00 (3,00) 5,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00
Kodebrikke ved ny nettbankavtale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erstatning av ødelagt** eller mistet kodebrikke 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

* 0-18 gjelder kunder med Sparekonto 0-18 eller Brukskonto 0-18
* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.
**Dersom batteriet på kodebrikken har utløpt er pris kr 0. 

Telebank
Tjenester Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Betaling 1,50 1,50 2,50 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 2,50 2,50 2,50 (0,00) 4,50
Kontoutskrift per post 0,00 0,00 7,00 (0,00) 7,00
Kvittering/-oblat 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Girobetaling
Tjenester Pris
Bokført i banken 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Retur fra Nets grunnet manglende dekning 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) per giro 100,00
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00