Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Betalingstjenester

Nettbank

Tjenester Pris
Abonnementspris for nettbank til bedrift per mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
SMS varsling - Alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt eller mistet elektronisk sikkerhetskort. Utlevering av nytt kort 200,00

eFaktura med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Giro

Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - per giro 125,00

Avtalegiro med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Diverse tjenester Nets

Tjenester Pris
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse til og fra Nets 10,00
Forsendelse til Nets per post 10,00
Filforsendelse fra Nets - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Nets 100,00

Sjekker og bankremisser

Tjenester Pris
Bankremisser og gavesjekker 60,00 + porto
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.

Brevgiro

Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + porto
Kvitteringsliste 20,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

eFaktura - Bedrift til bedrift (B2B)

Tjenester Pris
Etablering web-faktura EHF 1.000,00
Månedsbeløp 25,00
Pris pr sendt faktura 6,00
Distribusjon av vedlegg 1,00

eFaktura EHF via fil
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud.

eFaktura - Bedrift til forbruker (B2C)

Tjenester Pris
eFaktura oppstartskostnader 8.000,00
Kjøp av ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Månedspris for eFaktura avtale 75,00
eFaktura Betalingskrav 3,50
eFaktura Fakturahotell 1,00

E-Giro

Tjenester Pris
E-giro innbetaling, Innbetaling Total, test nye/endringer 1.600,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Evry 75,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Nets 75,00
Innbetaling Total per mnd 75,00
Innbetaling u/KID 1,00
Innbetaling m/KID 1,00
Transaksjon m/melding 3,50
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Transaksjon uten KID, Autogiro m/melding 2,00
E-post melding om innbetaling 1,00

Avtalegiro

Tjenester Pris
Avtalegiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Pris per måned 75,00
Pris per transaksjon, betales av betalingsmottaker 2,00
Pris betaler per transaksjon 3,50
Filforsendelse til og fra NETS 10,00
Sletting venteregister 20,00
Sletting betalingskrav 10,00
Avvist transaksjon ved KID-bytte 20,00

Autogiro

Tjenester Pris
Autogiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 75,00
Betaler per transaksjon 4,00
Mottaker per transaksjon 4,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 500,00
Kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Fullmaktbekreftelse 10,00

Direkte remittering

Tjenester Pris
Direkte remittering - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 100,00
Utbetaling u/melding - per transaksjon 3,00
Utbetaling m/melding - per transaksjon 6,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Utbetaling m/KID 2,00
Lønn 2,00
Filforsendelse til og fra NETS 10,00
kvittering avregnede og avviste oppdrag 20,00
Rebestilling av konteringsdata, per konto 750,00

Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler finner du på betalingsterminal.no . Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling. Se priser for oppgjørsbehandling under.

Oppgjørsbehandling

Tjenester Pris
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept
Prisene gjelder fra 1. april 2018

Prisene er ikke mva pliktige.

OCR innbetalingservice

Tjenester Pris
OCR-avtale ny 1.600,00
Månedspris for avtale 75,00
Transaksjonsliste (A+B). Transaksjoner i OCR fil tilsendt på papir. Pris pr fil. 75,00
OCR returdata per transaksjon 1,00
Endringer avtale 500,00