Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Betalingstjenester

Nettbank

Tjenester Pris
Abonnementspris for nettbank til bedrift per mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
SMS varsling - Alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt eller mistet elektronisk sikkerhetskort. Utlevering av nytt kort 200,00

eFaktura - Bedrift til bedrift (B2B)

Tjenester Pris
Etablering web-faktura EHF 1.000,00
Månedsbeløp 25,00
Pris pr sendt faktura 6,00

eFaktura EHF via fil
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud.

eFaktura - Bedrift til forbruker (B2C)

Tjenester Pris
eFaktura oppstartskostnader 2.500,00
Kjøp av ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Månedspris for eFaktura avtale 60,00
eFaktura Betalingskrav 3,50
eFaktura Fakturahotell 1,00

eFaktura med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Giro

Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - per giro 125,00

E-Giro

Tjenester Pris
E-giro innbetaling, Innbetaling Total, test nye/endringer 1.600,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Evry 60,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Nets 60,00
Innbetaling Total per mnd 60,00
Innbetaling u/KID 2,25
Innbetaling m/KID 1,75
Transaksjon m/melding 3,50
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00

Avtalegiro

Tjenester Pris
Avtalegiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Pris per måned 60,00
Pris per transaksjon, betales av betalingsmottaker 2,00
Pris betaler per transaksjon 3,50
Filforsendelse til og fra NETS 10

Avtalegiro med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Autogiro

Tjenester Pris
Autogiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 60,00
Betaler per transaksjon 4,00
Mottaker per transaksjon 4,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 195,00

Brevgiro

Tjenester Pris
Per giro 12,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + 12,00
Kvitteringsliste 20,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning 125,00
Retur grunnet feil/mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Direkte remittering

Tjenester Pris
Direkte remittering - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 100,00
Utbetaling u/melding - per transaksjon 3,00
Utbetaling m/melding - per transaksjon 6,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Utbetaling m/KID 2,00
Lønn 2,00
Filforsendelse til og fra NETS 10,00

Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler finner du på betalingsterminal.no . Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling. Se priser for oppgjørsbehandling under.

Oppgjørsbehandling

Tjenester Pris
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept
Prisene gjelder fra 1. april 2018

Prisene er ikke mva pliktige.

OCR innbetalingservice

Tjenester Pris
OCR-avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 60,00
Transaksjonsliste (A+B). Transaksjoner i OCR fil tilsendt på papir. Pris pr fil. 57,00
OCR returdata per transaksjon 1,00

Diverse tjenester Nets

Tjenester Pris
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse til og fra Nets 10,00
Forsendelse til Nets per post 10,00
Filforsendelse fra Nets - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Nets 100,00

Sjekker og bankremisser

Tjenester Pris
Bankremisser og gavesjekker 60,00 + porto
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.
...