Steg 3: Handlingsplan

Nå som du har kartlagt hva selskapet ønsker å oppnå gjennom fastsettelse av mål, vil det neste spørsmålet være hvordan en skal komme seg dit. Det er nå veien til målet skal utformes gjennom en konkret handlingsplan og tiltak. Intensjonen bak tiltakene vil være at man beveger seg mot selskapets mål. 

Eksempel Entreprenør

Beskriv tiltaket: Skru av anleggsmaskiner når de ikke er i bruk

Tilhørende mål: Delmål 1: Redusere utslippene med 60% innen 2025

Ansvarlig: Avdelingsleder

Tidsfrist: Innen 2023

Budsjett: 0 kr

Eksempel Reiseliv

Beskriv tiltaket: Kartlegge matsvinn i restauranten

Tilhørende mål: Delmål 2: Redusere matsvinn med 50% innen 2024

Ansvarlig: Restaurantsjef

Tidsfrist: Innen 2024

Budsjett: 10.000 kr


Eksempel Eiendom

Beskriv tiltaket: Innkjøp av nytt energistyringssystem som gir detaljert oversikt over forbruk

Tilhørende mål: Hovedmål: Redusere energiforbruk med 35% innen 2025.

Ansvarlig: Daglig leder

Tidsfrist: 2023

Budsjett: 500.000

Eksempel Varehandel

Beskriv tiltaket: Kartlegge utslipp fra varetransport ved å samle inn informasjon fra leverandører og transportører

Tilhørende mål: Delmål 1: Innen 2030 skal vi kun benytte fossilfri transport av varer

Ansvarlig: Innkjøpsansvarlig

Tidsfrist: Kvartalslutt 

Budsjett: 20.000

Eksempel Landbruk

Beskriv tiltaket: Ta i bruk digitalt beitestyringsverktøy

Tilhørende mål: Delmål 2

Ansvarlig: Bonden

Tidsfrist: Innen 2023

Budsjett: 100.000 kr