Steg 2: Visjon og mål

For å komme i gang med bærekraftarbeidet, er det viktig å ha gode og konkrete mål for å gi retning til det daglige arbeidet man gjør i selskapet. Da kan det være hensiktsmessig å sette opp et målhierarki. Et målhierarki består av bedriftens visjon på topp, med hovedmål og tilhørende delmål. 

Eksempel Entreprenør

Visjon 

Vi skal ha bransjens laveste klimaavtrykk

Hovedmål

Vi skal bli utslippsfrie innen 2028

Delmål

 1. Redusere utslippene med 60% innen 2025
 2. Elektrifisere maskin- og bilparken gradvis frem til 2028


Eksempel Eiendom

Visjon 

Bli bransjeledende innen areal- og klimasmarte bygg på Nordvestlandet

Hovedmål

Redusere energiforbruk med 35% innen 2025.

Delmål

 1. Halvparten av eksisterende bygg skal bli BREEAM In-Use-sertifiserte innen 2024
 2. Oppnå energimerking C innen år 2023
Eksempel Reiseliv

Visjon 

Vi skal tilby bærekraftige matopplevelser i verdensklasse

Hovedmål

All mat som serveres i restauranten skal være bærekraftig

Delmål

 1. Minimum 70% av råvarene skal være kortreist mat innen 2025
 2. Bli sertifisert Miljøfyrtårn innen 2023
 3. Redusere matsvinn med 50% innen 2024
Eksempel Varehandel

Visjon 

Våre produkter skal være de mest klima- og miljøvennlige alternativene på markedet

Hovedmål

Klimanøytral produksjon innen år 2030

Delmål

 1. Innen 2030 skal vi kun benytte fossilfri transport av varer
 2. Øke andelen resirkulerbare og resirkulerte varer med 50% innen 2025

Eksempel Landbruk

Visjon  

Smart, klimavennlig og bærekraftig matproduksjon 

Hovedmål 

Bli klimanøytral innen år 2030 

Delmål 

 1. Elektrifisering av maskinparken innen år 2027 
 2. Øke karbonbindingen med 50% innen år 2025 gjennom bedre beitestyring og planting av trær 
 3. Etablere biogassanlegg innen år 2030