Steg 6: Kommunikasjon

“I dag er nesten alle interessenter rundt et selskap opptatt av bærekraft, ikke bare kunder, men også leverandører, investorer, det offentlige og ikke minst selskapets egne ansatte. Det er blitt en hygienefaktor å ha en bærekraftig drift” – Axel Hammer, senior kommunikasjonsrådgiver i MSL Group

Ved å bli mer bærekraftig kan selskapet oppnå konkurransefortrinn. For å oppnå dette, må bærekraftsarbeidet kommuniseres til selskapets interessenter. Bærekraftskommunikasjon er derfor en viktig del av bærekraftsarbeidet. Noen tips for å lykkes med bærekraftskommunisering:

 • I dag jobber nesten “alle” bedrifter med bærekraft. Vis derfor hvordan bedriften din arbeider med bærekraft fremfor å skrive at dere arbeider med bærekraft.
 • Dersom bedriften din har ulike miljøsertifikat, bør disse komme tydelig frem. En miljøsertifisering vil være et synlig “bevis” for bedriftens bærekraftsfokus.
 • Bærekraft vil bli et viktigere og viktigere krav fra ulike interessenter, og informasjonen de trenger for å vurdere din bedrift bør derfor være lett tilgjengelig. Har du bærekraftsrapporter bør disse ligge tilgjengelig på nettsiden. Rapportene bør også være tilgjengelig engelsk.
 • Det er viktig at det du formidler er sant, og kan dokumenteres.
 • Bærekraft er en kontinuerlig prosess, og det er alltid rom for forbedring. Det er derfor viktig å erkjenne både styrker og svakheter. Dette viser at dere er bevisste på videre forbedringspotensialer.

Ikon med grønn blomst i vekst
Miljøfyrtårns 8 tips for å unngå grønnvasking i virksomheten
 1. Bruk de etablerte merke- eller sertifiseringsordningene, slik som eksempelvis Miljøfyrtårn, Fairtrade eller Svanemerket. Disse følger strenge krav, og har tydelige forklaringer.
 2. Signer «Grønnvaskingsplakaten» og forsøk ditt beste til å følge punktene på tvers i virksomheten. 
 3. Lag egne handlingsplaner som er relevant for din virksomhet. Ta utgangspunkt i overordnede punkter, men spiss det ned til ditt produkt eller din virksomhet. 
 4. Sørg for en helhetlig tilnærming til bærekraft i virksomheten. Det blir feil om bærekraft blir mest omtalt i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. 
 5. Forhør deg med andre, eksempelvis forbrukertilsynet, om du er usikker. Noen ganger er det små endringer som skal til for at det går fra grønnvasking til å bli innafor. 
 6. Unngå store begreper om det ikke kan dokumenteres. «Bedre for miljøet» er et eksempel på en påstand som bør kunne dokumenteres. 
 7. Unngå å bruke store summer på markedsføring av små grep, som gjør lite med det vesentlige fotavtrykket. Som det står så fint på Grønnvaskingsplakaten: Det hjelper lite om fem prosent av klærne til en kjede er «bærekraftig» om de resterende 95 prosentene er skadelig for klima, miljø og mennesker. 
 8. Vær ærlig og etterrettelig. Ikke fremstill noe som grønt, vakkert og idyllisk uten å samtidig forklare eller dokumentere hva man har gjort.